Renovatie sportpark

Renovatie sportpark

Beste Leden,

De werkzaamheden voor ons nieuw sportpark zijn nu in volle gang. Zoals het er naar uitziet zijn de tennisbanen eind mei gereed en gaan we de volgende fase in.
Dat houdt in dat we na de laatste wedstrijd pinkstermaandag 29-5 het clubgebouw moeten leeghalen om het daarna te (laten) slopen.

We zoeken dan ook zoveel mogelijk vrijwilligers om ons hierbij te helpen en doen nu dus de oproep om hier rekening mee te houden!
De avonden van 30 mei t/m 2 juni en de zaterdag 3 juni gaan we gebruik maken om zoveel mogelijk materiaal te verhuizen naar de containers in Odoorn en Exloo of Valthe. Meer informatie hierover volgt.

Als er mensen zijn die belang bij het e.e.a. hebben, kunnen ze dit aangeven bij ondergetekende. Dit kan van alles zijn, bijv. hout, ramen, kozijnen, deuren, dakpannen, etc…We kunnen daar dan evt. rekening mee houden voordat het gesloopt en/of afgevoerd wordt. We kunnen geen toezegging doen, maar proberen hier wel rekening mee te houden! Dit graag voor zondag 23 april aangeven, zodat wij ook weten waar we aan toe zijn!
Doorgeven kan via henting@ziggo.nl.

Namens het Bestuur,

Harold Enting