Vrienden van HOVC

Vrienden van HOVC

Aanmeldingsformulier Vrienden van HOVC

Beste leden van HOVC,

Nu de fusie tussen HOC en Valther Boys is bekrachtigd hebben ook de voormalige Vrienden van HOC en Club van 50 elkaar opgezocht om de handen ineen te slaan.

Inmiddels is er een nieuwe stichting opgericht onder de naam Vrienden van HOVC en is dit bij de notaris vastgelegd. Binnen het bestuur van de stichting zijn actief: Koen Hooiveld (voorzitter), Kay Sanders (secretaris) en Arjan Tewis (penningmeester). Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door Raymond Smit en Tim Jalving.

Het doel van de Vrienden van HOVC blijft hetzelfde: het bijdragen aan verbetering van de prestaties, sfeer en uitstraling van de voetbalvereniging HOVC. De bijdrages moeten duurzaam van aard zijn en voor een brede doelgroep binnen de voetbalvereniging.

Om dit doel te realiseren heeft de stichting Vrienden. De Vrienden doen jaarlijks een financiële bijdrage, deze is €25,00 en wordt geïnd middels automatische incasso. De incasso zal plaatsvinden aan het begin van het seizoen.

De leden van de voormalige Vrienden van HOC worden automatisch overgezet naar de nieuwe stichting en zij zullen hierover binnenkort bericht ontvangen. De Club van 50 was reeds ontbonden en de voormalige leden worden, mede via deze brief, benaderd om zich opnieuw aan te sluiten.

Zoals jullie gewend waren worden de Vrienden geëerd met een persoonlijk bordje in de kantine. Hoe dit er exact uit komt te zien wordt op dit moment nog invulling aan gegeven, de bordjes zullen in ieder geval allemaal dezelfde stijl krijgen.

Tot slot willen we jullie van harte uitnodigen om je aan te melden bij de Vrienden van HOVC en samen met ons de geleverde successen uit het verleden een mooi vervolg te geven. Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons in te leveren of door simpelweg de gevraagde gegevens naar ons retour te mailen. Laten we hier samen een succes van maken!

Je kunt ons bereiken per mail via vriendenvan@vvhovc.nl, op Facebook via de voormalige pagina van Vrienden van HOC of spreek ons aan op bijvoorbeeld het sportpark.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Sportieve groet,

Bestuur Vrienden van HOVC